Școala Doctorală ULIM

Susţinerea tezelor de doctorat

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

 Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

 
 

Candidat  NĂVODARIU ELENA TANIA

Tema tezei CONTRIBUIREA JUSTIŢIEI TRANZIŢIONALE LA INSTAURAREA STATULUI DE DREPT ÎNTR-O SOCIETATE POST-CONFLICTUALĂ

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public


Conducător ştiinţific: 

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat  în drept, conferențiar universitar – președinte

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – conducător ştiinţific

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru-referent

CIUCĂ Aurora, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru-referent

CAUIA Alexandrdoctor în drept, conferențiar universitar –  membru comisiei de îndrumare,  membru-referent

RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar – membru-referent

ROȘCA Valentin, doctor în drept, lector universitar – membru-referent

 

Data 06 mai 2022

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat

Candidat   ZACON Corina

Tema tezei STATUTUL JURIDIC AL COMPANIILOR MILITARE  ȘI DE SECURITATE PRIVATE ÎN CADRUL CONFLICTELOR ARMATE CONTEMPORANE

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public

Conducător ştiinţific:

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, profesor universitar

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat, conferențiar universitar – președinte

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar  – conducător științific

BALAN Oleg, doctor habilitat, profesor universitar –  membru-referent

BURIAN Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar –  membru-referent

CEBOTARI Svetlana, doctor habilitat, conferențiar universitar – membru-referent

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – membru al comisiei de îndrumare, membru-referent

 

Data 28 martie 2022

Ora 14.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   MĂRGINEANU ELENA

Tema tezei PROTECȚIA JURIDICĂ A ECOSISTEMELOR LA NIVEL INTERNAȚIONAL, REGIONAL ȘI NAȚIONAL: TENDINȚE CONTEMPORANE

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public

 

Conducător științific:

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Membrii Comisiei de îndrumare:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, profesor universitar

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

SUCEVEANU Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, ULIM – președinte

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM – conducător științific

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova – membru-referent

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar – membru al comisiei de îndrumare, membru-referent

CEBAN Cristina, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova – membru-referent

ZAMFIR Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – membru-referent

 

Data  28 martie 2022

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat în cadrul Consiliului ştiintific specializat

 Candidat   MASRI BUSHRA

Tema tezei INTERNATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY IN ISRAEL AS A FACTOR FOR FORMING THE ECONOMY KNOWLEDGE / MOBILITATEA ACADEMICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN ISRAEL, CA FACTOR DE FORMARE A ECONOMIEI CUNOAȘTERII

Specialitatea  521.03 Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:

CROTENCO Iuri, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

Referenţi oficiali:

STRATAN Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, membru-corespondent al AȘM, INCE

SIROTA Iulia, doctor în științe economice, Kinneret College, Israel

Componenţa Consiliului ştiintific specializat:

ȚÂU Nicolae, preşedinte, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

ROBU Elena, secretar ştiinţific, conferenţiar universitar, doctor în științe economice

DOGA-MIRZAC Mariana, conferenţiar universitar, doctor habilitat în științe economice

CATAN Petru, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice

MENIN Alon Zvi, doctor în științe economice, Ariel University, Israel

Data  

Ora  

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 Teza de doctorat

 Rezumatul

 Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Candidat      RUSU VASILICĂ

Conducător        Burlacu Natalia, doctor habilitat, profesor universitar

Tema tezei     DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERILOR DIN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ ÎN CONDIȚII DE INCERTITUDINE ȘI RISC

Specialitatea   521.03 Economie și management în domeniul de activitate

Data

Ora

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, etajul 2, birou 212

 

Teza de doctorat

 

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

 

Candidat   Caranfil Narcisa Gianina

Tema tezei  DETERMINANTE PSIHOSOCIALE ALE ANGAJAMENTULUI ADOLESCENȚILOR ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ

Specialitatea   511.03 – Psihologie socială

Conducător ştiinţific: Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

Calancea Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Caunenco Irina, doctor în psihologie, conferenţiar universitar

Iurchevici Iulia, doctor în sociologie, conferenţiar universitar

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, – președinte, Academia de Administrare Publică
 2. RUSNAC Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar, ULIM – conducător științific
 3. BRICEAG Silvia, doctor în psihologie, conferențiar universitar,Universitatea De Stat ”Alecu Russo” din Bălți– membru-referent
 4. CALANCEA Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent
 5. BÎRLE Delia-Iuliana, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea din Oradea, România – membru-referent
 6. BALODE Neli, doctor în psihologie, ULIM – membru-referent

Data  08 decembrie 2021

Ora  14.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   DOBÎNDA VASILE

Tema tezeiStatutul juridic al subiectului de drept la diferite etape de răspundere juridică

Specialitatea 551.01. Teoria generală a dreptului

Conducător ştiinţific: BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

SMOCHINA Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

GRAMA Dumitru, doctor în drept, conferențiar universitar

POSTU Ion, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președinte

BALTAGA Dmitrii,  doctor habilitat în drept, profesor universitar – conducător științific

SMOCHINA Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar – membru comisiei de îndrumare, membru-referent

NEGRU Boris,  doctor în drept, conferențiar universitar – membru-referent

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – membru-referent

ȚURCAN Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar – membru-referent

 

Data 17 decembrie 2021

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   PĂTRAN FLORENTINA

Tema tezei  Studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate (Lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză)

Specialitatea   621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (limba engleză),

Conducător ştiinţific: SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar

VULPE Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar

STOIANOVA Inga, doctor în filologie, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. MINCU Eugenia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Romană „B.P. Hașdeu”al MECC – președinte.
 2. SAVIN Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, ULIM – conducător de doctorat.
 3. DEJICA-CORȚIȘ Daniel, doctor în filologie, profesor universitar habilitat,Universitatea Politehnică Timișoara, România – membru-referent.
 4. MANOLI Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent.
 5. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Romană „B.P.Hasdeu”al MECC – membru-referent.
 6. LIFARI Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM – membru-referent.
 7. POPOVSHI Liliana, doctor în filologie, cercetător științific superior, Institutul de Filologie Romană „B.P. Hașdeu”al MECC – membru-referent.

Data  28 octombrie 2021

Ora  14.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   VLĂESCU GEORGE

Tema tezei  Asigurarea dreptului omului la un trai decent

Specialitatea 552.01. Drept constituţional

Conducător ştiinţific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

ȚURCAN Serghei, doctor, conferenţiar universitar

GAMURARI Vitalie, doctor, conferenţiar universitar

BAEȘU Valeriu, doctor, conferenţiar universitar

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar, academician, USM – președinte.
 2. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ULIM – conducător științific.
 3. BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova – membru-referent.
 4. BOSTAN D. Ionel, doctor în drept, profesor universitar, Iași, România – membru referent.
 5. ȚURCAN Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent.
 6. ODAINIC Mariana, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM – membru-referent.

Data  29 octombrie 2021

Ora 10.00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

 

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   AWADA SALEH

Tema tezei  „Improving and adapting the management technologies in order to meet the needs of the labor market for the education field of Israel” („Îmbunătățirea și adaptarea tehnologiilor de gestionare pentru a răspunde necesităților pieței muncii în domeniul educației din Israel”)

Specialitatea   521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător științífic   BLAGORAZUMNAIA Olga, conferențiar universitar,  doctor

Data   29 iunie 2021

Ora   12:00

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   BEȚIVU  Danaia

Tema tezei    Dezvoltarea durabilă a turismului fluvial în țările membre ale Uniunii Europene

Specialitatea   521.02. Economie mondială; Relații Economice Internaționale

Conducător științífic   DANILIUC Aliona, conferențiar universitar, conferențiar cercetător, doctor.

Data   28 iunie 2021

Ora   15:00

Local    ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de profil

Candidat   MASRI Bushra

Tema tezei International educational mobility in Israel as a factor for forming the knowledge economy / Mobilitatea academică internațională în Israel, ca factor de formare a economiei cunoașterii

Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific: CROTENCO Iuri, profesor universitar, doctor habilitat.

Data 28 iunie 2021

Ora 12:00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Se anunţă susţinerea publicătezei de doctorat

Candidat   ALABDULJABBAR NAIF JASSIM

Tema tezei International normative framework in security matters in the context of regional crises (Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionale)

Specialitatea 552.08 – Drept internațional și european public

Conducător ştiinţific: CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, profesor universitar

DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

POALELUNGI Mihail, doctor habilitat, conferențiar universitar – președinte

BALAN Oleg, doctor habilitat, profesor universitar – membru-referent

BURIAN Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar – membru-referent

CIBOTARI Svetlana, doctor habilitat, conferențiar universitar – membru-referent

FUEREA Augustin, doctor în drept, profesor universitar – membru-referent

GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar – membru al comisiei de îndrumare, membru-referent

CAUIA Alexandr, doctor în drept, conferențiar universitar – conducător științific

 

Data 25 iunie 2021

Ora 14:00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

 

Teza de doctorat

Rezumatul

Abstract

Se anunţă susţinerea publică tezei de doctorat

Candidat   TRIFONOVA Larisa

Tema tezei  Интернационализация как процесс интеграции высшего образования Республики Молдова в мировой рынок образовательных услуг (Internaționalizarea ca proces de integrare a învățământului superior al Republicii Moldova pe piața mondială a serviciilor educaționale)

Specialitatea 521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Conducător ştiinţific   ROȘCA Petrudoctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Membrii Comisiei de îndrumare:

GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

CROTENCO Iurie, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

SPÎNU Ana, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM – președinte

CROTENCO Iurie, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM – membru comisiei de îndrumare, membru-referent

ROȘCA Petrudoctor habilitat în științe economice, profesor universitar – conducător de doctorat

ȘIȘCAN Zorina, droctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar, ASEM – membru-referent

LOBANOV Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ASEM – membru-referent

ANDREEVA Tatiana, doctor în științe economice, conferențiar universitar, ULIM – membru-referent

 

Data 24 iunie 2021

Ora 13:00

Local ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, sala 212

Pentru participare online în ședința comisiei de susținere publică a tezei de doctorat în ziua susținerii va fi expediat link-ul.

Teza de doctorat este verificată prin sistem Sistem antiplagiat.ro.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi pe pagina web a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (https://ulim.md/doctorat/sustinerea-tezelor-de-doctorat/) și Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare (http://www.cnaa.md/).

Teza de doctorat

Rezumat

Автореферат