Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Iurchevici Iulia, dr., conf.univ.

 

CV Europass