Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Florea Eleonora, dr., prof.univ.

 CV