Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Pe parcursul elaborării tezei de doctorat doctorandul este îndrumat de un conducător de doctorat. În calitate de conducător de doctorat poate fi desemnată persoana care deţine titlul de doctor sau doctor habilitat şi îndeplineşte un set minimal de indicatori de performanţă ştiinţifică propus de autoritatea națională abilitată pentru confirmarea titlurilor științifice şi aprobat prin ordinul ministrului educaţiei. Pentru desfăşurarea doctoratului, pe lîngă conducătorul de doctorat, studentul-doctorand este sprijinit şi de o comisie de îndrumare, formată din alţi 3 membri ai echipei de cercetare a conducătorului de doctorat sau din alte persoane afiliate şcolii doctorale, ori din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Unul dintre membrii comisiei de îndrumare va funcţiona în calitate de referent oficial al tezei de doctorat. Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul-doctorand.

 ROLUL CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT:
 • a-l ajuta pe doctorand să se orienteze în imensa cantitate de informaţie existentă la ora actuală;
 • a-l ajuta pe doctorand să formuleze tema tezei de doctorat, scopul şi obiectivele cercetării, să aleagă metodologia cercetării;
 • a transmite doctoranzilor experienţa sa de cercetare;
 • a verifica în permanenţă realizările doctorandului şi a-i oferi suport psihologic;
 • a consulta teoretic, metodologic şi stilistic scrierea tezei de doctorat;
 • a elabora Avizul primar (în scris) la teza de doctorat a doctorandului la etapa finală.
ROLUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE:
 • monitorizarea parcursului tezei de doctorat conform graficului stabilit în Planul individual al studentului-doctorand;
 • supravegherea calităţii investigaţiilor efectuate de studentul-doctorand;
 • depistarea şi soluţionarea eventualelor dificultăţi apărute în procesul de elaborare a tezei;
 • constatarea gradului de finalizare a tezei conform cerinţelor prevăzute de procedura de atestare;
 • acordarea suportului în menţinerea relaţiilor dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand, care ar asigura îndeplinirea în termen şi la un înalt nivel ştiinţific a tezei de doctorat.

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT