Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Noutăți


COMPETIȚIA DE GRANTURI

La 9 noiembrie 2018, Școala doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării și Facultatea Relații Internaționale, Științe politice și Jurnalism, în cooperare cu Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, au organizat un Colocviu cu genericul ”Antrenarea tinerilor in cercetarea științifică”.

Evenimentul se înscrie în lista activităților desfășurate în contextul Zilei Științei care are loc în fiecare an, atât în Republica Moldova cât și la nivel mondial, la 10 noiembrie.

La lucrările Colocviului au participat doctoranzi, studenți de la ciclurile licență și masterat ai specialităților Istorie, Științe politice, Relații Internaționale, Jurnalism, dar și profesori.

Principalele activități din cadrul evenimentului au fost următoarele:

  • Seminarul ”Ce definește o cercetare de succes?”, condus de către dr. Valeriu Mija de la Centrul Pro Marshall din Republica Moldova;

  • Workshop-ul The Right Mindset: Methodology and Psychological Considerations for Objective Research, moderat de către Michael RAVITSKY, aflat la ULIM prin programul Fulbright.  

  • Lecția publică Utilizarea metodelor cartografice în cercetarea patrimoniului cultural din RM, prezentată de către dr. Adrian DOLGHI de la Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM.

  • Expoziția de carte, pregătită de către DIB în care au fost expuse aparițiile editoriale în domeniile: Istorie, Științe politice, Relații Interaționale, Jurnalism.

  • Flashmob-ul cu participarea tinerilor cercetători.

Ziua Științei la ULIM s-a încheiat cu Sesiunea de comunicări ale tinerilor cercetători, sistematizată în secțiuni tematice.  

  » Click to zoom ->