Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Anul universitar  2018-2019

Orarul - sesiunea martie 2019