Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Anul universitar  2019-2020

Orarul - sesiunea martie 2020