Școala Doctorală ULIM

 
Iurii Crotenco, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar
 
CURRICULUM VITAE