Școala Doctorală ULIM

Membri

Ramuri științifice: Inginerie electronică şi a informaţiei, Psihologie, Ştiinţe economice, Studiul artelor şi culturologie
  » Robu Elena, dr., conf.univ, Director Școală doctorală
  » Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ.
  » Calancea Angela, dr., conf.univ.;
  » Briceag Silvia, dr., conf.univ.;
  » Caunenco Irina, dr., conf.univ.;
  » Evsiukova Raisa, dr., conf.univ.;
  » Leahu Tudor, dr.,conf.univ.;
  » Balan Igor, dr., conf.univ.
  » Ohrimenco Serghei, dr.hab., prof.univ.;
  » Roșca Petru, dr.hab., prof.univ.;
  » Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.
  » Spînu Ana, dr. conf.univ.;
  » Țâu Nicolae, dr.hab., prof.univ.;
  » Malcoci Vitalie, dr., conf. univ.
  » Iurchevici Iulia, dr., conf.univ.
  » Florea Eleonora, dr., prof.univ.
  » Șișianu Sergiu, dr. hab., conf. univ.;
  » Crotenco Iurie, dr.hab., prof.univ.

  

 Ramuri științifice 

Ştiinţe politice

Media şi comunicare

Istorie şi arheologie

Filologie

» Dodu-Savca Carolina, dr., conf.univ.

» Igor Cereteu, dr., conf. univ.

» Ion Tentiuc, dr., conf. univ.

» Ludmila Coadă, dr., conf. univ.

» Ludmila Tihonov, dr., conf. univ.

»  Manoli Ion, dr.hab., prof. univ.

»  Mihai Cernenco, dr., conf. univ.

»  Prus Elena, dr. hab., prof. univ.

»  Savin Angela, dr. hab., conf. univ.

»  Stoianova Inga, dr., conf. univ.

»  Sulac Sofia, dr., conf. univ., 

»  Untilă Victor, dr., conf. univ.

»  Vicol Dragoș, dr. hab., conf. univ.

Ramura științifică

Științe juridice

» Baeşu Aurel, dr. hab., prof. univ.

» Baltaga Dumitru, dr. hab., prof. univ.

» Barbăneagră Alexei, dr. hab., prof. univ.

» Berliba Viorel, dr. hab., conf. univ.

» Cauia Alexandr, dr., conf. univ

» Cușnir Valeriu, dr. hab., prof. univ.

» Gamurari Vitalie, dr., conf. univ.

» Golubenco Gheorghe, dr., prof. univ. 

» Odainic Mariana, dr., conf. univ.

» Osoianu Natalia, dr., conf. univ.

» Poalelungi Mihail, dr. hab., conf.univ.

» Postu Ion, dr., conf. univ.

» Rotari Oxana, dr., conf. univ.

» Smochină Andrei, dr. hab., prof. univ.

» Smochină Carolina, dr., conf. univ.

» Țurcan Serghei, dr., conf. univ.

» Ulianovschi Xenofon, dr. hab., prof. univ.

» Zubco Valeriu, dr., conf. univ.