Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Blagorazumnaia Olga, dr., cof. univ.

 CV Europass