Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Briceag Silvia, dr., conf.univ.;