Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Burlacu Natalia, dr. hab., prof.univ.;

CV Europass