Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Calancea Angela, dr., conf.univ.;

 

CV Europass