Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Filip Nolea, dr., conf.univ.;