Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Graur Elena, dr.,conf.univ.;

     

CV