Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Gribincea Alexandru, dr.hab., prof.univ.;

 CV Europass