Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Kulev Mihail, dr., conf.univ.;

 CV