Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Leahu Tudor, dr.,conf.univ.;

 CV