Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Moldovan-Bătrînac Viorelia, dr., conf.univ.;

CV Europass