Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Balan Igor, dr., conf.univ.

CV