Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ.

 

CV Europass