Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Spînu Ana, dr. conf.univ.;

 CV Europass