Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Țâu Nicolae, dr.hab., prof.univ.;