Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Vîrlan Maria, dr., conf.univ;