Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Malcoci Vitalie, dr. conf. univ.