Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

  Despre

  Şcoala Doctorală în Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale a fost creată în anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 94 al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și ale Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr. 386-396, art. 1101).

   

  Şcoala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale activează în cadrul a trei facultăți – Facultatea Științe  Economice, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistența Socială și Facultatea Informatică, Inginerie, Desing. Ea întrunește în rândurile sale conducători de doctorat, cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii-doctoranzi. Școala cooperează prin membrii săi cu școli doctorale din domeniu de peste hotare, dar și cu organizații ale societății civile, angajatori și parteneri, împreună cu care urmărește îmbunătățirea calității și internaționalizarea studiilor doctorale.

   

  Şcoala Doctorală  Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale oferă programe doctorale la următoarele specialități științifice: 232.01. Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale; 511.03. Psihologie Socială; 521.02. Economie Mondială, Relații Economice Internaționale; 521.03. Economie și Management în domeniul de activitate; 521.04. Marketing și Logistică; 522.01. Finanțe; 522.02. Contabilitate, Audit, Analiză Economică; 651.01. Teoria și istoria Artelor Plastice. Studiile de doctorat sunt organizate prin învățământul la zi (3 ani), sau cu frecvență redusă (4 ani) și sunt structurate în cursuri și seminarii, diverse activități de cercetare științifică, inclusiv participări la conferințe, scrierea și publicarea articolelor etc. Studiile se finalizează cu elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea titlului de doctor în științe la una dintre specialitățile școlii.