Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Admiterea

Ramuri/Specialități științifice
  » Ştiinţe inginerești și tehnologii / Engineering sciences and technologies
  » Psihologie / Psychology
  » Științe economice / Economic Sciences
  » Studiul artelor și culturologie / Arts and culture science

Admiterea la studii superioare de doctorat

 

 

2019-2020

Metodologia admiterii la ciclul III-doctorat


UNVERSITATEA  LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, PENTRU ANUL DE STUDII 2019-2020

 

DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III:

01 octombrie -  25 octombrie  2019