Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Admiterea

Ramuri/Specialități științifice
  » Ştiinţe inginerești și tehnologii / Engineering sciences and technologies
  » Psihologie / Psychology
  » Științe economice / Economic Sciences
  » Studiul artelor și culturologie / Arts and culture science

Admiterea la studii superioare de doctorat

 

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019


UNVERSITATEA  LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, PENTRU ANUL DE STUDII 2018-2019

 

DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL III:

01 octombrie -  25 octombrie  2018

http://www.ulim.md/scoli-doctorale-ulim/admiterea-la-studii-superioare-de-doctorat/2018-2019