Școala Doctorală ULIM

Acte normative

 

Naționale

 

Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III

descarcă

Hotărârea Guvernului RM cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămând superior (nr.909 - 13.11.2015)

descarcă

Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

descarcă

Regulament de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

descarcă

Corelarea titlurilor de doctor/doctor habilitat

descarcă

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

descarcă

Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic

descarcă

Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat

descarcă

 

Instituționale

 

Regulamentul Școlii Doctorale ULIM

descarcă

Strategia de dezvоltare a Șcоlilоr Dоctоrale a Universităţii Libere Internaţiоnale din Mоldоva pe periоada 2015 – 2020

descarcă

Codul de etică ULIM

descarcă

Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclul III-doctorat

descarcă

Metodologia de desfășurarea a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat

descarcă

Ghid de elaborare si redactare a tezei de doctorat si a rezumatului - Școala doctorală în Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale

descarcă

Regulament privind conferirea titlurilor științifico-didactice la Universitatea Liberă Internațională din Moldova

descarcă