Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Ștefârța Adelina, dr., conf. univ.

 

CV Europass