Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Director

 

Robu Elena, dr., conf.univ., ULIM

CV