Școala Doctorală ULIM

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC ULIM

 

 

 1.     Gamurari Vitalie, dr., conf. univ. – Președinte, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale;
 2.     Robu Elena, dr., conf. univ. – Vicepreședinte, Director Școala Doctorală ULIM;
  Galben Ilian, dr., conf. univ. – Rector ULIM;
 3.     Galben Carolina, dr., conf. univ. – Prorector pentru Dezvoltarea Strategică și Politică Economică;
 4.     Cauia Alexandr, dr., conf. univ. – Prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii;
 5.     Ciumacenco Valentina, dr., conf. univ. – Prorector pentru Relații Internaționale;
 6.     Prus Elena, dr. hab., prof. univ. – Prorector Proiecte;
 7.     Baeșu Valeriu, dr., conf. univ. – Secretar științific Senat ULIM;
 8.     Balan Igor, dr., conf. univ.;
 9.     Calancea Angela, dr., conf. univ.;
 10.     Cernecu Mihai, dr., conf. univ.;
 11.     Golubenco Gheorghe, dr., prof. univ. ad interim;
 12.     Manoli Ion, dr. hab., prof. univ.;
 13.     Roșca Petru, dr. hab., prof. univ.;
 14.     Rusnac Svetlana, dr., conf. univ.;
 15.     Savin Angela, dr. hab., prof. univ. ad interim;
 16.     Smochină Andrei, dr. hab., prof. univ.;
 17.     Spînu Ana, dr., conf. univ.;
 18.     Șișianu Sergiu, dr. hab., conf. univ.;
 19.     Țurcan Serghei, dr., conf. univ.
 20.     Student doctorand
 21.     Student doctorand
 22.     Student doctorand