Școala Doctorală ULIM

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC ULIM

1.   Gamurari Vitalie, dr., conf. univ. – Președinte, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale;
2.   Robu Elena, dr., conf. univ. – Vicepreședinte, Director Școala Doctorală ULIM;
3.   Galben Ilian, dr., conf. univ. – Rector ULIM;
4.   Galben Carolina, dr., conf. univ. – Prorector pentru Dezvoltarea Strategică și Politică Economică;
5.   Cauia Alexandr, dr., conf. univ. – Prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii;
6.   Ciumacenco Valentina, dr., conf. univ. – Prorector pentru Relații Internaționale;
7.   Prus Elena, dr. hab., prof. univ. – Prorector Proiecte;
8.   Baeșu Valeriu, dr., conf. univ. – Secretar științific Senat ULIM;
9.   Balan Igor, dr., conf. univ.;
10.  Botnaru Irina – Director DIB;
11.  Calancea Angela, dr., conf. univ.;
12.  Cernecu Mihai, dr., conf. univ.;
13.  Golubenco Gheorghe, dr., prof. univ. ad interim;
14.  Manoli Ion, dr. hab., prof. univ.;
15.  Roșca Petru, dr. hab., prof. univ.;
16.  Rusnac Svetlana, dr., conf. univ.;
17.  Savin Angela, dr. hab., prof. univ. ad interim;
18.  Smochină Andrei, dr. hab., prof. univ.;
19.  Spînu Ana, dr., conf. univ.;
20.  Șișianu Sergiu, dr. hab., conf. univ.;
21.  Țurcan Serghei, dr., conf. univ.
22.  Trifonova Larisa, student doctorand
23.  Balan Ecaterina, student doctorand
24.  Graur Elena, student doctorand