Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Caunenco Irina, dr., conf.univ.;

 

CV Europass