Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Ohrimenco Serghei, dr.hab., prof.univ.;