Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Pelin Nicolae, dr., conf.univ.;

 CV