Școala Doctorală

Științe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale

Bujor Oleg, dr., conf. univ.

Conducere de doctorat: 521.03 Economie şi management