Conţinutul numărului de revistă

Specialized audit: a method of improving transport and logistics systems

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.01

CZU: 656.1

JEL: M42, R41

Ambrosi Grigore 

Methodology of organization and performance of fiscal inspection in Romania

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.02

CZU: 338.2

JEL: H26

Hurloiu Lacramioara Rodica 

Rusu Bianca

Hurloiu Iulian 

Sectorul comerțului cu amănuntul în Republica Moldova – cadru de studiu

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.03

CZU: 339.13.012+339.138+339.37

JEL: L81, M31

Robu Elena 

The significance of the service sector of culture and art in the society during the crisis

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.04

CZU: 338.46:338.5(478)(043.3)+351.85

JEL: M14, Z1

Bogdanova Svetlana 

Развитие инновационных проектов в туризме в условиях пандемии

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.05

CZU: 379.85+338.48

JEL: O35, Z32

Жигарева Елена 

Кротенко Ирина 

Leadershipul — resursă de schimbare autentică într-un mediu organizațional marcat de incertitudini

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.06

CZU: 316.46

JEL: A13, J23, J53

Ghileţchi Zorina 

Механизм управления инновационной экосистемой университета

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.07

CZU: 332.14+378.1+378.4

JEL: I23, 032

Израели Милана 

Drepturile și obligațiile contribuabililor în cadrul controalelor fiscale și mecanismele de sancționare privind împiedicarea acțiunilor de control

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.08

CZU: 347.73+338.2

JEL: E62, E63, E65, E66, F63, G38, H61, H68

Şargu Nicu Constantin 

ЦУР ООН №11 как системообразующий механизм формирования инновационной концепции урбан-туризма

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.09

CZU: 338.48+379.85

JEL: O35, Z32

Жигарева Елена 

Labor market facing higher education surplus, trends and solutions (the case study of Israel)

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.10

CZU: 33+37

JEL: I23, J23, J45, P46

Levkovich Lavan Limor 

Accounting of receivables regarding budget settlements

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.11

CZU: 346.5:657.3

JEL: A11

Soroceanu Igor 

Răspunsul mass-mediei la provocările crizei pandemice

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.12

CZU: 070

Spătaru Tatiana 

Utilizarea modelului terapiei cognitiv-comportamentale în asistența psihologică a tulburărilor emoționale la adolescenți. Studiu de caz

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.13

CZU: 159.9

Calancea Angela 

Experiențe personale și profesionale în raport cu infecția Sars-Cov-2 și atitudini față de vaccinarea anti-COVID-19: cazul lucrătorilor medicali din Republica Moldova

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.14

CZU: 316.45

Rusnac Svetlana 

Condraţchi Diana

Stări psihoemoționale asociate situației pandemice

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.15

CZU: 159.942.5

Balode Neli 

Grigoriu Elena 

Abilitățile sociale în rândul cadrelor didactice care lucrează în învățământul primar: studiu exploratoriu

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.16

CZU: 316.612+316.613.5+378

Tufeanu Magda 

Robu Viorel 

Petrescu Zamfira-Maria 

Modele de reziliența ale familiei copiilor cu dizabilități

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.17

CZU: 316.758:316.37

Haraz Svetlana 

Influența competențelor sociale asupra percepției subiective a calității vieții

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.18

CZU: 316.612+316.613.5+316.77

Musienco Natalia 

Impactul activităților de reintegrare socială asupra comportamentului deținutului în funcție de vârstă, durata detenției și recidivă

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.19

CZU: 316.754

Popa Ecaterina 

Reprezentarea socială a profesiei de militar și a acțiunilor militare

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.20

CZU: 316.4:316.75

Melentieva Aliona 

Ursachi Eugenia

Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью

DOI: 10.54481/ecosoen.2022.1-2.21

CZU: 612.392.7+615.9

Стратулат Татьяна 

Попа Алексей

Гушан Анна

Кадар Оана

Соколов Василий

Соколовa Людмила