Conţinutul numărului de revistă

Reflecții conceptuale privind aspectele de morală, etică și conduită în activitatea profesională a contabililor și auditorilor

CZU: 657.2.+65.012.7.

JEL: M40, M42

Balan Igor  Moldovan Mirela  Chira Tatiana

Managementul cercetării științifice și conținutul acestuia

CZU: 001.891.3

JEL: P48, I23

Iachim Alexandru

Concepte privind tratamentul riscurilor semnificative în cadrul instituțiilor bancare

CZU: 336.7

JEL: G21, G32

Spînu Ana   Balan Igor   Burlea Ecaterina

Repere ale alinieri politicii sociale a româniei la standardele Uniunii Europene

CZU: 369+331

JEL: A14, B55

Spînu Ana  Roman Ana Maria 

Modern trends in the development of international education in the knowledge economy

CZU: 339.9

JEL: N30, P36

Crotenco Irina    Masri Bushra    Balan Igor 

Economic and social benefits of public sector marketing

CZU: 658.8+339.13

JEL: M31

Sasu Constantin , Nita Vladislav

Роль и значение МСФО в системе повышении качества бухгалтерского учета

CZU: 657.036

JEL: M41

Шкулипа Людмила

Team management and its role in increasing the performance of the organization in the Republic of Moldova

CZU: 658.3+331.4

JEL: M12, O32

Guzun Stela    Robu Elena 

Studying the consumer’s behavior in the buying decision process

CZU: 366.1

JEL: M31, F17, L81

Guzun Stela 

Diversity management for the sake of improvement of education availability system and educational opportunities equalities

CZU: 37.012

JEL: I24

Hajajra Mohamed    Sirota Julia    Elsaied Ibrahim

The impact of informatization on the economy

CZU: 37.013.31

JEL: C8, D18, K2, L1, O3

Abu Madean Saad

Using the revolution 4.0 for life on earth

CZU: 339.13:658

JEL: L52, Q48, Q51, Q58

Kabaha Ali    Gribincea Alexandru    Gribincea Alexandru 

Piața de muncă europeană în condiții de criză

CZU: 331.5

JEL: A12, E44, J43, O15

Cojocaru Virginia

Revolution 4.0, IoT smart products, digitization, 5 and 6G networks as economic promoters

CZU: 005:334.7

JEL: O14, O33, L86, L96

Gribincea Alexandru 

Factors associated with the quality of medical services in Israeli hospitals

CZU: 005.6:61+005.6:614.2

JEL: I10, I11, L15

Dreiher Dalia 

5G în serviciul economiei

CZU: 37.013.31

JEL: D18, K2, L1, O3

Kouzly Rabah    Gribincea Alexandru 

Necesitatea implementării 5g și competitivitatea economică

CZU: 37.013.31

JEL: D18, K2, L1, O3

Kouzly Rabah     Gribincea Alexandru

The vector of the development of the education 4.0 project

CZU: 37.072

JEL: B40, C51, I22, I25, J24

Baghdadi Sohir   Abu Arar Haila    Gribincea Alexandru

Using marketing tools for improving the efficiency of public administration activities

CZU: 339.13+351.351.82

JEL: M31, M38

Niță Vasile

Diplomația economica în Uniunea Europeana: un nou nivel de cooperare economică

CZU: 339.923

JEL: F2, F5

Pletniov Vlad

Зарубежный опыт управления деятельностью транспортными предприятиями общественного сектора муниципального управления

CZU: 656.07

JEL: L98, R41, O18

Полодюк Людмила    Благоразумная Ольга 

Aнализ деятельности предприятий по обеспечению населения услугами городского пассажирского транспорта в муниципии Кишинев

CZU: 656.07

JEL: R41

Полодюк Людмила

Psychological aspects of war at Donbas: evaluations and attitudes, search for culprits, possibilities of mutual understanding

CZU: 316.64

Vasiutynskyi Vadym

Educația și contextul socio-cultural în răspândirea virusului Covid-19

CZU: 37.014.53

Marinescu Gabriela   Stoica Cristina-Maria

Modelul cognitiv al anxietății. Conceptualizare de caz

CZU: 159.98

Balode Neli 

Raportul dintre self-ul fizic și sexualitatea feminină

CZU: 316.37

Rusnac Svetlana  Podborschi Angela 

Challenges and possibilities of parenting in Covid-19 situation in Lithuania

CZU: 316

Pivoriene Jolanta  Brigita Kairienė   Katkoniene Agata

Analiza comparativă a sistemelor de sănătate în timpul pandemiei în câteva țări din Europa

CZU: 316.324

Marinescu Gabriela Stoica Cristina-Maria

The structure of social representation of beauty

CZU: 316.75

Rusanovschi Valeria

Роль удовлетворенности трудом в решении стрессовых ситуаций на примере деятельности специалистов маркетологов

CZU: 316.47

Руснак Светлана   Белоусова Галина

Поколение Миллениум: особенности восприятия социальной ситуации

CZU: 316.272+316.273+316.454.52

Хорозов Сергей  Хорозова Лариса 

Aspecte juridico-psihologice de asigurare a operațiunilor antiteroriste

CZU: 316.624.3

Chiriţa Valentin  Chiriţa Olga 

Anturajul informatic conceptual al problemelor de analiză a resurselor umane și remunerării muncii

CZU: 005.1

Leahu Tudor , Şişianu Sergiu , Grecu Alexandru

The management of the judicial information system in the Republic of Moldova. Implementation of the technical concept

CZU: 005.1

Grecu Alexandru