Conţinutul numărului de revistă

Tеоретические аспекты современной экономической дипломатии

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.01

CZU: 327+339.97

JEL: F13, F53

Кротенко Юрий 

Elements of the quality management system of medical care

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.02

CZU: 614.2

JEL: I15, I18

Blagorazumnaya Olga 

Robu Elena 

Noile tehnologii și piața muncii în România

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.03

CZU: 331.5:004.8

JEL: J23

Marinescu Gabriela 

Changes and challenges in higher education services after COVID-19 pandemic (The case of Israel & The Republic of Moldova)

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.04

CZU: 33+37.06

JEL: A2; D8; M3

Levkovich Lavan Limor 

Relația dintre instabilitatea emoțională și riscul pentru abuzul de alcool în rândul adolescenților: rolul moderator al predispoziției spre angajarea în comportamente riscante

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.05

CZU: 159.942+159.97

Ionaşcu Grigore  

Glavan Aurelia 

 Robu Viorel 

Social pedagogy and preventive work in the community

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.06

CZU: 37.013.42

Leino Mare 

Ценности старших школьников молдаван в Италии и Республике Молдова: кросс-культурный аспект

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.07

CZU: 316.273

Кауненко Ирина  Рошка Татьяна 

Reducing eating disorders through experiential psychotherapy: a case study of anorexia nervosa

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.08

CZU: 159.97+616-089.1

Caranfil Narcisa Gianina 

Factori modelatori ai relației dintre inteligența emoțională și trăsăturile de personalitate la adolescenți

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.09

CZU: 159.942.3+159.922.8

Plesea Andreea Cristina 

Dimensions of relationship on the background of migration. The case of moldovan adolescents rooted in Italy

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.10

CZU: 316.454.54

Roșca Tatiana 

Desuggestopedia, the technique to overcome the linguistic barriers

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.11

CZU: 372.881.1+159.9

Nița Mariana 

Влияние социально-демографических факторов на качество жизни современных студентов

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.12

CZU: 159.923.3-057.875

Рощупкина Диана 

Психосоциальные факторы адаптационного потенциала

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.13

CZU: 316.454

Dzîc Ilona 

Consilierea psihopedagogică, factor important în creşterea randamentului şcolar al elevilor cu CES

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.14

CZU: 159.963+616-089.1

Timofei Pașa 

Particularități psiho-emoționale ale angajaților din domeniul ocrotirii normelor de drept

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.15

CZU: 316.454+159.942

Melentieva Aliona 

Anxietate și stil educațional al mamelor copiilor cu dizabilități

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.1.16

CZU: 159.942+37.018.1

Rusnac Svetlana  Stratan Ala

Leave a Reply