EcoSoEn, Scientific Journal  / Economics, Social and Engineering Sciences Year 6, Nr.2/2023

Conţinutul numărului de revistă

 

Social infrastructure — an important factor of regional development

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.01

CZU: 338.49

JEL: I31, O18, R23

Balan Aliona 

The educational management for equal opportunities and fostering excellence in school: a best practice case study

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.02

CZU: 331.1+334.06

JEL: D23

Menashko Ylaf  

Pestushko Nina 

Dynamics of world trade in textiles

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.03

CZU: 339.5+339.9

JEL: F4, Р33, Р45, Q37

Cernova Elena 

Rolul leadershipului în transformarea modelului de afaceri

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.04

CZU: 330.1

JEL: 330.1

Emelian Vitalie 

Orientarea spre performanță și satisfacția în muncă ale angajaților din generațiile X, Y, Z

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.05

CZU: 316.4

Rusnac Svetlana  

Marținiuc Victoria

Problemele coeziunii comunitare în percepția tinerilor

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.06

CZU: 316.454.4

Spătaru Tatiana 

Sensul și valorile vieții în etapa de tranziție a tinerilor de la studii la muncă

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.07

CZU: 316.477

Popovici Adriana 

Congruențe psiho-sociale între reziliență și solitudine

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.08

CZU: 316.613.4:

Haraz Svetlana  

Simion Dănuţ 

Rolul surselor media în formarea opiniilor privind vaccinarea anti-COVID-19

DOI: 10.54481/ecosoen.2023.2.09

CZU: 316.776.33+32.019.51

Rusnac Svetlana 

Cordoneanu Elena

 

Leave a Reply